S&P Global Ratings har på Bank Norwegians begäran återkallat sitt BBB-/A-3 kreditbetyg för Bank Norwegian

På begäran av Bank Norwegian ASA (“Bank Norwegian”), ett helägt dotterbolag till Nordax Bank AB (publ) (”Nordax Bank”), har S&P Global Ratings återkallat sitt BBB-/A-3 kreditbetyg för Bank Norwegian. S&P Global Ratings bedömde Bank Norwegians utsikter som stabila vid tidpunkten för annulleringen av kreditbetyget.

Vänligen se de senaste uppdateringarna om Bank Norwegians kreditbetyg på Bank Norwegians hemsida via https://www.banknorwegian.no/omoss/investorrelations/ratings/.

Som tidigare meddelats, senast den 1 november 2022, har Nordax Bank och Bank Norwegian initierat en process för att genomföra en koncernintern fusion mellan de två bolagen. Alla nödvändiga regulatoriska godkännanden för fusionen har erhållits. Fusionen kommer att genomföras med Nordax Bank som övertagande bolag och Bank Norwegian som överlåtande bolag. Fusionen kommer vidare att genomföras så snart som möjligt, tidigast den 30 november 2022 och senast under Q1 2023.

Nordax Bank innehar BBB/N3 lång- och kortsiktiga kreditbetyg från Nordic Credit Rating med stabila utsikter. Det sammanslagna bolaget kommer att vara den största oberoende specialistbanken inom konsumentkrediter i Norden. Bolaget kommer att ha både den skala och de resurser som krävs för att forma framtiden inom konsumentfinansiering med innovativa lösningar som utmanar storbankerna till förmån för kunderna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Marcus Strath, Brunswick Group

mstrath@brunswickgroup.com

+46 733 90 47 60

Om Nordax

Nordax Bank är en ledande specialistbank i norra Europa med starka ägare i form av Nordic Capital Fund IX, Nordic Capital Fund VIII samt Sampo. Vi har idag omkring 2 miljoner privatkunder, varav knappt 1,2 miljoner kreditkortskunder, i Norden, Spanien, Tyskland och Holland. Vi är en specialistbank som genom ansvarsfull kreditgivning hjälper människor att göra genomtänkta val för ett liv de har råd med. Vi är ett flexibelt komplement till storbankerna och i stället för kvantitet har vi specialiserat oss på ett mindre antal produkter vilka vi kan bäst. Dessa innefattar privatlån, bolån, hypotekspension, kreditkort och sparkonton. Nordax Bank förvärvade i november 2021 Bank Norwegian ASA vilket, utöver ett större antal kunder, tillförde koncernen kompletterande styrkor inom produktkompetens, digital distribution samt geografisk närvaro. Sedan 2019 är även Svensk Hypotekspension, ett bolag specialiserat på kapitalfrigöringskrediter, ett helägt dotterbolag till Nordax Bank. Koncernen har strax under 600 anställda med kontor i Stockholm, Malmö, Göteborg och Fornebu Oslo. Kreditbedömningsprocessen är en av Nordax spetskompetenser. Denna är grundlig, sund och datadriven vilket lett till att Nordax kunder är finansiellt stabila. Per den 30 september 2022 uppgick utlåningen till allmänheten till 83.9 miljarder kronor och inlåningen till 72,0 miljarder kronor.

Läs mer om Nordax på http://www.nordaxgroup.com

Documents

wkr0006.pdf