Bank Norwegian har erhållit BBB/N3 lång- och kortsiktiga kreditbetyg från Nordic Credit Rating

Read more

Bank Norwegian ASA assigned BBB/N3 long- and short-term ratings from Nordic Credit Rating

Read more

Uppdatering avseende den förväntade tidpunkten för fusionen mellan Nordax Bank AB (publ) and Bank Norwegian ASA

Read more

Update regarding the expected timing of merger between Nordax Bank AB (publ) and Bank Norwegian ASA

Read more

S&P Global Ratings har på Bank Norwegians begäran återkallat sitt BBB-/A-3 kreditbetyg för Bank Norwegian

Read more

At Bank Norwegian ASA’s request, S&P Global Ratings withdraws its BBB-/A-3 credit rating

Read more

Delårsrapport januari-september 2022 Nordax Bank AB

Read more

Interim report January–September 2022 Nordax Bank AB

Read more

Godkännanden erhållna från Finansinspektionen och Finanstilsynet för genomförande av fusionen mellan Nordax Bank AB (publ) och Bank Norwegian ASA

Read more

Required regulatory approvals to complete the merger between Nordax Bank AB (publ) and Bank Norwegian ASA have been obtained

Read more