Fusionen mellan Nordax Bank AB (publ) och Bank Norwegian ASA har genomförts

Read more

The merger between Nordax Bank AB (publ) and Bank Norwegian ASA has been completed

Read more

Bank Norwegian har erhållit BBB/N3 lång- och kortsiktiga kreditbetyg från Nordic Credit Rating

Read more

Bank Norwegian ASA assigned BBB/N3 long- and short-term ratings from Nordic Credit Rating

Read more

Uppdatering avseende den förväntade tidpunkten för fusionen mellan Nordax Bank AB (publ) and Bank Norwegian ASA

Read more