Press

Pressrelease

Below you will find pressrelease from Nordax Bank AB (publ).

If you would like to read financial reports from Nordax Bank follow this link.

If you would like to read press releases from the previously listed Nordax Group AB (publ) follow this link.

Klara-Lise Aasen utsedd till vd för Bank Norwegian

Read more

Klara-Lise Aasen appointed CEO of Bank Norwegian

Read more

Nordax offentliggör tvångsinlösen av resterande aktier i Bank Norwegian ASA

Read more

Nordax announces compulsory acquisition of all remaining shares in Bank Norwegian ASA

Read more

Nordax offentliggör fullföljande av det frivilliga rekommenderade kontanta uppköpserbjudandet för samtliga aktier i Bank Norwegian ASA

Read more