Nordax Bank AB (publ) erhåller bekräftad investment grade rating från Nordic Credit Rating (BBB, stabila utsikter)

Nordax Bank AB (publ) (”Nordax”) har erhållit en bekräftad kreditrating från Nordic Credit Rating med betyget BBB, stabila utsikter.

En diversifierad finansieringsstruktur är en av grundpelarna i finansieringsstrategin och minskar likviditetsrisken för Nordax. Den innebär också att Nordax kan skapa en större och mer optimerad finansieringsmix över tid. Att vara en aktiv emittent på kapitalmarknaden är en viktig del av Nordax strategi. Den bekräftade kreditratingen från Nordic Credit Rating stärker Nordax förutsättningar att söka ytterligare marknadsfinansiering till attraktiva villkor samt attrahera nya investerare inom kapitalmarknaden.

För mer information, vänligen se Nordic Credit Ratings rapport: https://nordiccreditrating.com/article/nordax-bank-bbb-long-term-issuer-rating-affirmed-outlook-stable 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Patrick MacArthur, CFO, Nordax Bank AB (publ)

ir@nordax.se

+46 760 32 69 70

Arash Bigloo, Head of Treasury, Nordax Bank AB (publ)

ir@nordax.se

+46 738 66 06 62

Om Nordax

Nordax Bank är en ledande specialistbank i norra Europa med starka ägare i form av Nordic Capital Fund IX, Nordic Capital Fund VIII samt Sampo. Vi har idag omkring 2 miljoner privatkunder, varav knappt 1,2 miljoner kreditkortskunder, i Norden, Spanien, Tyskland och Holland. Vi är en specialistbank som genom ansvarsfull kreditgivning hjälper människor att göra genomtänkta val för ett liv de har råd med. Vi är ett flexibelt komplement till storbankerna och i stället för kvantitet har vi specialiserat oss på ett mindre antal produkter vilka vi kan bäst. Dessa innefattar privatlån, bolån, hypotekspension, kreditkort och sparkonton. Nordax Bank förvärvade i november 2021 Bank Norwegian ASA vilket, utöver ett större antal kunder, tillförde koncernen kompletterande styrkor inom produktkompetens, digital distribution samt geografisk närvaro. Sedan 2019 är även Svensk Hypotekspension, ett bolag specialiserat på kapitalfrigöringskrediter, ett helägt dotterbolag till Nordax. Koncernen har drygt 500 anställda med kontor i Stockholm, Malmö, Göteborg och Fornebu Oslo. Kreditbedömningsprocessen är en av Nordax spetskompetenser. Denna är grundlig, sund och datadriven vilket lett till att Nordax kunder är finansiellt stabila. Per 31 mars 2022 uppgick utlåningen till allmänheten till 75.0 miljarder kronor och inlåningen till 70,3 miljarder kronor. Läs mer om Nordax på https://www.nordaxgroup.com.

Documents

wkr0006.pdf