Press

Klara-Lise Aasen utsedd till vd för Bank Norwegian

Den 8 november 2021 höll Bank Norwegian ASA en extra bolagsstämma för att bland annat välja en ny styrelse och besluta om att ansöka om en avnotering av bolagets aktier från Oslobörsen. Hans Larsson valdes till ny styrelseordförande och Jacob Lundblad, Ragnhild Wiborg, Lisa Karlsson Bruzelius, Christopher Ekdahl, Izabella Kibsgaard-Petersen och Knut-Arne Alsaker valdes till styrelseledamöter.

Som första ärende beslutade den nya styrelsen att utse Bank Norwegians nuvarande tillförordnade vd Klara-Lise Aasen till permanent vd. Klara-Lise Aasen kommer att fortsätta som CFO för Bank Norwegian tills vidare.

Jacob Lundblad, vd, Nordax, kommenterar: “Det glädjer mig att Klara-Lise har accepterat rollen som permanent vd efter att framgångsrikt ha lett bolaget som tillförordnad vd. Med en fantastisk styrelse och ledning på plats i Bank Norwegian ser vi fram emot att fortsätta arbeta med Klara-Lise och resten av Bank Norwegians team när vi utmanar de etablerade bankerna och fortsätter växa som den ledande specialistbanken i norra Europa.”

Klara-Lise Aasen, vd, Bank Norwegian, kommenterar: “Det känns jättebra att få fortsätta leda Bank Norwegian. Tillsammans med Nordax kommer vi ha resurserna för att vidareutveckla vår affär och realisera potentialen i våra kombinerade plattformar.”

Medieförfrågningar

Oscar Karlsson, Brunswick Group

okarlsson@brunswickgroup.com
+46 709 62 78 42

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november 2021 kl. 18.45 CET.

Om Nordax

Nordax Bank är en ledande specialistbank i Nordeuropa som ägs av Nordic Capital Fund VIII, Nordic Capital Fund IX och Sampo. Vi har idag cirka 294 000 privatkunder i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Tyskland och Holland. Vi är en specialistbank som genom ansvarsfull kreditgivning hjälper människor att göra genomtänkta val för ett liv de har råd med. Vi är ett flexibelt komplement till storbankerna. Istället för kvantitet har vi specialiserat oss på ett fåtal produkter som vi kan bäst – privatlån, bolån, hypotekspension och sparkonton. Sedan 2019 är Svensk Hypotekspension, som är specialister på kapitalfrigöringskrediter, ett helägt dotterbolag till Nordax. Nordax har drygt 360 anställda där i stort sett alla medarbetare arbetar från ett centralt kontor i Stockholm. Kreditbedömningsprocessen är en av Nordax spetskompetenser, den är grundlig, sund och datadriven. Nordax kunder är finansiellt stabila kunder. Per 30 september 2021 uppgick utlåningen till allmänheten till 31,7 miljarder kronor och inlåningen till 27,5 miljarder kronor.

Läs mer om Nordax https://www.nordaxgroup.com.

Documents

wkr0006.pdf