Press

Avsikt att offentliggöra ett frivilligt uppköpserbjudande - uppdatering

Read more

Intention to launch public voluntary offer - update

Read more

Nordax Bank AB (publ) offentliggör idag sin avsikt att lämna ett frivilligt uppköpserbjudande avseende samtliga aktier i Norwegian Finans Holding ASA

Read more

Nordax Bank AB (publ) today announces an intention to launch a voluntary offer for all shares in Norwegian Finans Holding ASA

Read more

Nordax årsredovisning och hållbarhetsrapport har publicerats

Read more