Nordax Bank AB (publ) initierar en process för att ändra företagsnamn till NOBA Bank Group AB (publ)

Read more

Nordax Bank AB (publ) initiates a process to change its company name to NOBA Bank Group AB (publ)

Read more

Bokslutskommuniké januari-december 2022 Nordax Bank AB

Read more

Interim report January–December 2022 Nordax Bank AB

Read more

Fusionen mellan Nordax Bank AB (publ) och Bank Norwegian ASA har genomförts

Read more