Press

Klara-Lise Aasen utsedd till vd för Bank Norwegian

Read more

Klara-Lise Aasen appointed CEO of Bank Norwegian

Read more

Nordax offentliggör tvångsinlösen av resterande aktier i Bank Norwegian ASA

Read more

Nordax announces compulsory acquisition of all remaining shares in Bank Norwegian ASA

Read more

Nordax offentliggör fullföljande av det frivilliga rekommenderade kontanta uppköpserbjudandet för samtliga aktier i Bank Norwegian ASA

Read more