Bank Norwegian har erhållit BBB/N3 lång- och kortsiktiga kreditbetyg från Nordic Credit Rating

Read more

Bank Norwegian ASA assigned BBB/N3 long- and short-term ratings from Nordic Credit Rating

Read more

Uppdatering avseende den förväntade tidpunkten för fusionen mellan Nordax Bank AB (publ) and Bank Norwegian ASA

Read more

Update regarding the expected timing of merger between Nordax Bank AB (publ) and Bank Norwegian ASA

Read more

S&P Global Ratings har på Bank Norwegians begäran återkallat sitt BBB-/A-3 kreditbetyg för Bank Norwegian

Read more